#include "shm.h"

void delshm(int id)
{
    if ((shmctl(id,IPC_RMID,NULL)) == -1)
        printf("\nErrore nella rimozione della memoria sherata\n");
}

int creashm(int key,int dim)
{
    int id;

    if ((id = shmget(key,dim,IPC_CREAT | PERMESSI)) != -1)
        {
        //printf("\n Shared memory ID :: %d \n",id);
        return(id);
        }
    else
        {
        printf("\nErrore nella creazione della shared memory\n");
        return(-1);
        }


}

void * attachshm(int id)
{
    char * sh;

    if ((sh = shmat(id,NULL,PERMESSI)) != NULL) return((void *)sh);
    else
        {
        printf("\nErrore nell'attacco alla shared memory\n");
        return((void *)-1);
        }
}

void deattachshm(void * id)
{
    if ((shmdt((char *)id)) == -1) printf("\Errore di distacco dalla shared memory\n");
}